Největší kamenná koule na Slovensku

16-12-pf2017

Největší kamenná koule na Slovensku – Megoňky

Časopis WM magazín pozval ředitele Nadace Bosenska pyramida Sunca, Dr. Sama Osmanagiche, do Česka a na Slovensko. Po přednášce v Ostravě jsme jeli nocí do Žiliny. Sam netuší, že naše cesta končí u kamenných koulí.

Megoňky

Projíždíme vesnicí Megoňky. Všude sníh, mráz a neudržovaná cesta ke starému lomu. Přejíždíme zasněžený most, pak cesta končí, jedeme kam, až se dá. Po pár metrech si ani čtyřkolka neporadí se závějemi sněhu, musíme vystoupit a dál jít pěšky. Sam cestou spal a nevěděl, kam jedeme.

„Haló Same, jsme na místě, vstávej. Naše ubytování je zde, hotel se jmenuje „kamenné koule v Megoňkách“. Je půlnoc, teplota klesla hluboko pod bod mrazu. Sníh křupe pod nohama, od úst stoupají oblaka páry. Hlubokým sněhem se vydáváme na průzkum kamenných koulí v Megoňkách. Ze společného průzkumu vznikl filmový dokument, který můžete vidět zde →

16-12-video-balls-sam-megonky

Kamenné koule v Megoňkách

Kamenné koule v Megoňkách poprvé popisují pracovníci lomu. Když odstřelovali kámen, začali vypadávat ze stěny koule. Největší měla průměr víc jak 5 metrů. Její otisk je dones vidět. Mnoho koulí si odvezli hledači pokladů a zahrádkáři. Ještě v roce 1989 zde bylo 38 kamenných koulí. Dnes jich uvidíte jen několik, včetně největší s průměrem víc jak 3 metry, která je ve stěně lomu pevně ukotvená.

16-12-balls-sam-megonky001

V lomu se kdysi těžil pískovec pro základy domů. Kamenné koule jsou tvořeny slepencem písku a oblých kamenů. Rychle podléhají klimatické erozi, jejich povrch se po částech odlupuje. Dnes můžeme vidět pouze jádro, kdysi velké kamenné koule. V okolí lomu jsou další dokonalé koule.

Zjistil jsem, že všechny koule v lomu jsou v jedné rovině, přibližně dva metry pod dnešním terénem. Kdysi vznikly na rovině, následnými geologickými procesy byly vyzdviženy do dnešní polohy.

Lom v Megoňkách navštěvuji od roku 1989, jednou až dvakrát ročně. Místo mě přitahuje možná atmosférou tajemství, nebo energií místa. Před lety zkoumali slovenské koule odborníci z Japonska. Zjistili, že kontakt s nimi působí příznivě na ženské problémy a problémy s otěhotněním.

V letošním roce jsem měřil citlivým přístrojem elektrické a magnetické hodnoty při dotyku. Když jsem prováděl měření, procházela zcela náhodně kolem mladá žena. Seděl jsem na kouli s přístrojem. V momentě, kdy se jí dotkla dlaněmi, vyskočila hodnota elektromagnetického pole vysoko nad rámce měření. Ozval se zvukový alarm. Pokus jsme opakovali několikrát. Žena pracuje v bratislavském atomovém institutu, tento pokus ji velmi překvapil. Jak je to možné?

16-12-balls-sam-megonky002

Kamenné koule ve světě

Kamenné koule byly poprvé objeveny v Kostarice, kde tvoří pravidelné geometrické obrazce. Kamenné koule můžeme vidět na celém světě. Kamenné koule je nerozluštěná megalitická záhada světa, prohlásila Dr. Stone, která dokumentovala dokonalé koule v Kostarice.

V posledních letech byly největší nálezy ohlášeny v Bosně, u města Zavidoviči, kde je největší kamenné koule na světě s průměrem víc jak 4 metry.

Jak vznikly kamenné koule?

Podle odborníků existuje několik teorií. Kutálením žhavého kamene po svahu sopky, tím se vytvořila dokonalá koule. Další teorie vysvětluje vznik krystalizací organického materiálu v žhavém magmatu. Česko Slovenští geologové uvádějí na informačních tabulích, že kamenné koule vznikly před 20 miliony lety přirozenou odlučností hornin.

Nová teorie vysvětluje vznik kamenných koulí působením elektrických sil. Při blízkém kontaktu dvou těles, Země a jiného tělesa, dochází k výměně elektrického potencionálu v podobě kosmických blesků. Blesk se po dopadu vodorovně (paprskovitě), rozbíhá do všech stran. Na konci paprsků vznikne výbuchem horké plazmy kulovitá dutina, která je časem penetrována horninou. Hlavní výboj blesku má průměr od jednoho do dvaceti centimetrů. Kosmický blesk měl průměr desetkrát větší. Koule, které dnes nalézáme, mohly vzniknout po dopadu kosmického blesku.

Kamenné koule jsou dílem lidských rukou. Mnoho odborníků tvrdí, že dokonalé koule byly vyrobeny zaniklou civilizací před tisíci lety.

16-12-balls-sam-megonky003

Energie kamenných koulí

Zda byly kamenné koule vyrobeny uměle, nebo vznikly přírodními silami, zůstává i nadále nerozluštěným tajemstvím. V Kostarice byly nalezeny koule s rytinami dávných souhvězdí, na pobřeží Golfo Dulce zdokumentovala Doris Stone geometrické řady směřující k Velikonočnímu ostrovu. Na ostrově mrtvých, Isla del Cano, byly koule postaveny na hrobech.

Kamenné koule jsou složením: pískovec (Megoňky, Klokočov, Vidče, Kréta), žula (Kostarika, Olšany, Rusko, Bosna, Francie), čedič (Mexiko), uhličitanový materiál (Nový Zéland, Čína, Zavidoviči, severní ostrovy). Kamenné koule jsou stejného složení, jak hornina, ve které byly nelezeny. S jedním podstatným rozdílem. Odborné analýzy zjistili, že kamenné koule mají vyšší pevnost a obsahují vzácné minerály, které se v okolní hornině nevyskytují.

Pokud byly kamenné koule vyrobeny uměle, metodou geopolymerizace, pak do nich výrobci přidávali energeticky hodnotné minerály. Největší koule v Zavidoviči obsahuje uhličitanový cementový základ, a navíc, křemen, slídu, oxid železitý a magnezium.

Tvar dokonalé koule přitahuje nás, stejně jako naše předky. Možná je vyrobili, možná je náhodou našli a využili pro své potřeby. To dnes nevíme. Jedno je ale jisté. Kamenné koule emitují nějaký druh energie, kterou citliví lidé umí vnímat a využívat. Mohou za to přidané materiály, nebo uchovaná energie kosmického blesku?

16-12-balls-sam-megonky004

Zde najdete články z mých výzkumů kamenných koulích:

Kamenné koule v Bosně / Kamenné koule na Krétě / Kamenné koule ve Francii / Kamenné koule v Mexiku – Aqua Blanca / Kamenné koule a geologie / Kamenné koule, megalitická záhada světa / Kamenné koule bez tajemství / Kamenné koule a předkolumbovská souhvězdí / Kamenné koule na Slovensku: Megoňky, Klokočov / Kamenné koule v ČR: Vidče, Olšany / Kamenné koule v Kostarice

A kdo dočetl text až do konce, máte možnost stáhnout si filmy o kamenných koulích zdarma: Kamenné koule I – Z Argentiny až na Aljašku → / Kamenné koule II – Tajemství kamenných koulí →

Do nového roku vám přejeme jen to nejlepší…

16-12-pf2017

 


Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *