Bosenské pyramidy + testy 10 / 2016

bosna-pyramida-mesice

Expedice do Bosny – kamenné koule a údolí pyramid

Kamenné koule v Zavidoviči

Kamenné koule jsou celosvětový fenomén. Najdeme je na všech kontinentech, nejnovější objevy jsou v Bosně. Dodnes neexistuje spolehlivé vysvětlení, jak mohly vzniknout. Podle odborníků jde o žhavé lávové kameny, které se kutálely po svahu sopky, až dostaly tvar dokonalé koule. To je téměř k smíchu… Jiné vznikly mořským příbojem, nebo krystalizací. Kamenné koule ve slovenských Megoňkách se vysvětlují odborným pojmem – kulovitá odlučnost hornin. Ale jak, a proč vzniká kulovitá odlučnost hornin, odborníci neznají.

biosna-kamenne-koule

V bosenském Zavidoviči můžeme vidět důkaz, jak vznikly. Na jedné z mnoha koulí je malý otvor, stopa po plazmovém výboji. To je důležitá indicie pro novou teorii, kterou jsme si uvědomili v Zavidoviči. Je zcela evidentní, že kamenné koule nejsou dílem lidské ruky.

kamenne koule bosna

Kamenné koule vznikly působením energie kosmického řádu – tzv. kosmickým bleskem. Zákon zachování energie je jeden ze základních a nejčastěji používaných fyzikálních zákonů. Tento zákon (zjednodušeně řečeno) konstatuje, že energii nelze vyrobit ani zničit, ale pouze přeměnit na jiný druh energie. Z toho plyne – část energie potřebná ke vzniku kamenných koulí, se přeměnila na jiný druh energie – kterou dnes citliví lidé vnímají.

bosna-koule-sphers

Největší kamenná koule na světě je v bosenském Zavidoviči

Kamenná koule v západní lokalitě Zavidoviči je největší na světě. Podle odborné analýzy je víc jak čtyřmetrový sféroid složen z vzácných minerálů. Přítomnost vzácných prvků je důkazem působení silných energií. Analýzu největší kamenné koule najdete v časopise WM magazín č. 176: http://wmmagazin.cz/view.php?nazevclanku=wm-magazin-c-177&cisloclanku=2016100002

Nový poznatek ke kulovité odlučnosti

V  učebnicích je uváděn vznik koulí jako kulovitá odlučnost hornin. Stejně odborné vysvětlení jsem dostal před lety od geoložky z Bratislavy. O jiný názor nestála, jen dupala nohou – je to kulovitá odlučnosť… Dnes, v bosenském Zavidoviči, vidíme, že největší koule je v letních měsících polévaná vodu, aby neerodovala, pak se z ní neodlupuje tenká vrstva. Jako když se loupe cibule.

kamenna koule-stone spheres

V tichosti jsem seděl na dřevěné lavici, popíjel místní pivo a přemýšlel nad absurditou dnešní doby. To co studují geologové roky na západních univerzitách, pochopili místní lidé v Bosně za pár měsíců.  Povrch koule na vzduchu eroduje. Ale v žádném případě nelze kulovitou odlučností vysvětlit jejich vznik.

Chodby pod bosenskou pyramidou Slunce

Vstup do podzemního labyrintu Ravne je vzdálen od pyramidy Slunce víc jak dva kilometry. Cílem Nadace je vyčistit chodby a dostat se pod pyramidu. V současné době je pro veřejnost zpřístupněno 200 metrů chodeb. V tunelech byly objeveny mnohatunové keramické megality s runovými znaky a reliéfy.  Megality emitují pozitivní energetické frekvence, v chodbách byla naměřena vysoká koncentrace negativních iontů (až 43.000 n.iontů/cm3), která je prospěšná pro lidské zdraví. Chodby byly před mnoha tisíci lety zasypány z neznámých příčin. Dnes je znovu objevujeme.

labyrint ravne pyramida

Zdravotní přínos labyrintu Ravne

Prováděli jsme kontrolní testy hladiny cukru v krvi před vstupem do labyrintu Ravne a po výstupu. Poslední test jsme provedli při návratu domů. První výsledky ukazují, že vícenásobný pobyt v labyrintu Ravne způsobuje významné snížení hladiny cukru v krvi. Výsledek našeho testu se dočtete v měsíčníku WM magazín – www.wmmagazin.cz

Jako první jsme provedli testy hladiny glukózy v krvi v roce 2015. Celý text najdete zde: http://wmmagazin.cz/view.php?cisloclanku=2015020003

16-10-bosna

Bosenská pyramida Slunce

Na vrcholu pyramidy Slunce naměřili fyzici energetický paprsek o průměru čtyř metrů. Vychází ze středu pyramidy. Kdysi zde stávalo staré město Stari Grad, které představovalo kultovní symbol pro celý tehdejší Balkán. Nájezdem Turků byl význam města potlačen a bosenské obyvatelstvo islamizováno. Tak si můžeme vysvětlit dnešní nezájem o unikátní „předmuslimské“ objevy a artefakty, které byly v Bosně nalezeny.

u-pyramida-slunce

Bosenská pyramida Měsíce

Pyramida Měsíce, stejně jako pyramida Slunce, Draka, Lásky a chrám matky Země, jsou umělé konstrukce staré víc jak 30.000 let. Potvrdily to odborné analýzy z mnoha zemí. Dnes nejsme schopni plně pochopit záměr dávných architektů. Představovaly pyramidy unikátní zařízení prospěšné lidstvu, nebo sloužily k úplně k něčemu jinému?

pyramida mesice bosna moon

Na vrcholu pyramidy Měsíce byl proveden geologický vrt. Složení vrtného jádra bylo překvapením pro geology. Jednotlivé skladby neodpovídají běžným přírodním procesům. Dlažby a chodníky byly analyzovány s výsledkem – nejsou přírodního původu. Náhodné výkopy na východním přístupovém platě odkryly souvislé vydlážděné plochy.

pyramida mesice-moon

Bosenské termály

Po náročném průzkumu vždy navštívíme unikátní přírodní bosenské termály…

16-10-bosna-termaly

Mohyla ve Vratnici

Z vrcholu kuželovité mohyly byl proveden vrt do hloubky víc jak šedesát metrů. Na úpatí mohyly existují podzemní prostory, které nebyly prozkoumány. Mohyla ve Vratnici je místo, které navštěvuje mnoho lidí z celého světa.

Na jižní straně mohyly jsou mnohatunové megality, které kdysi tvořily terasy. Dnes jsou terasy zborcené. Existuje zde jedno místo, které je energeticky silné. Energie místa je prospěšná pro ženy.

mohyla vratnica

(ale co tam dělá ten chlap v sukni netuším:))

Pyramidy

Pyramidy se stavěly na celém světě. V egyptské Gíze jsou tři pyramidy orientovány podle tří hvězd pásu souhvězdí Orion. Stejně jako pyramidy v Itálii, které jsme nazvali „Italská Gíza“. Pyramidy jsou celosvětový fenomén, který jsme zatím plně nepochopili. Jsou pyramidy energetický stroj – zdroj?

16-10-bosna-pyramidy

Bosenské údolí pyramid

Pyramidy v Bosně existují. Současná věda není ochotna přijmout tento fakt z jednoduchého důvodu: bosenské pyramidy přepisují dějiny lidstva.

Bosna je zemí divů a zázraků

Na zázraky nevěříme. Pokud chete vidět a společně s nami prozkoumat tajemství této podivuhodné země, pojeďte s námi…


Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet předplacené drinky? Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

 

 

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *