Bosenské pyramidy v Praze

Přednáška v Praze - léčivá síla bosenských pyramid.

Bosenské pyramidy podruhé v Praze

V neděli 3. 4. 2016 se uskutečnila v pořadí již druhá přednáška Dr. Osmanagiche v Praze. Víc jak tří hodinová prezentace v Národní technické knihovně byla plná nových informací z bosenského údolí pyramid. Sam Osmangich ocenil pozorné posluchače, skvělou práci organizátorů, profesionální překlad a výběr konferenčních prostor v NTK. Na sdílení nových informací tři hodiny nestačili, proto jsme se dohodli, že příští přednášky budou delší.

Filmový záznam z pražské přednášky -zde

Kdo je Dr. Sam Osmanagich?

Dr. S. Osmanagich, Ph.D je objevitel a ředitel největšího aktivního archeologického projektu na světě, který realizuje nezisková Nadace „Archeologický park Bosenská pyramida Slunce“. Dr. S. Osmanagich je profesor archeologie a antropologie na americké univerzitě v Sarajevu. Jeho doktorát je zaměřen na Mayskou kulturu, je členem Ruské akademie věd.

Dr. Osmanagich a Nový cestovatel z.s.

Profesor Osmanagich od roku 2005 osobně řídí a financuje archeologický průzkum kolem Visoka. Za uplynulých deset let bylo objeveno a vysvětleno mnoho archeologických nálezů a fyzikálních anomálií.  Na pracích se poděly desítky odborníků a stovky dobrovolníků z celého světa.

Bosenské údolí pyramid

Kolem města Visoko byly objeveny pyramidy a podzemní labyrinty. Aktivní archeologický průzkum probíhá v současné době na pyramidě Slunce, která je největší na světě. Pod pyramidou Slunce existují podzemní chodby. Dnes je pro veřejnost zpřístupněno víc jak 200 metrů podzemních chodeb a komor. Pyramida Měsíce je druhá největší na světě. V bosenském údolí pyramid je zmapováno víc pyramid. Jsou to pyramida Lásky, Draka a chrám matky Země. Podle nejnovějších zjištění byly objeveny dvě nové pyramidy. Součástí unikátního komplexu bosenského údolí pyramid je kamenná mohyla ve Vratnici. V budoucnu můžeme očekávat další nové objevy.

Bosenská pyramida Slunce.

Odborné průzkumy a analýzy potvrdily umělý původ mnohatunových bloků, teras a megalitů.  Pyramidy v bosenském údolí existovaly před 30.000 lety. Umístění a orientace pyramid byla naplánovaná vyspělou civilizací. Dnes poznáváme a vnímáme jen zlomek původního plánu.

Energie pyramid

Co je energie? To je otázka, na kterou skutečně nikdo na světě nezná odpověď. Všechno, co známe, představuje jen jakési přiblížení, a proto se musíme některé věci učit. Všechno co objevíte, se týká jenom vás. Energie není fyzikálně vysvětlena. Energie je metafyzický pojem. Podle fyziků by se mělo hovořit o jakési „entitě“, „bytosti“, kterou nazývají energie. Energie má… Energie dělá… Proto naše bádání nikdy neskončí, ale stále pokračuje. Provádíme stále důmyslnější experimenty, jejichž výsledky se odchylují od zaběhlých šablon.

Betonové bloky staré 30.000 let na pyramidě Slunce.

Energii pyramid jsme měřili laboratorními přístroji. Frekvence pyramid je stálá a měřitelná. Energie megalitů v podzemním labyrintu Ravne je pozitivní. Georadarové měření a rentgenové skeny potvrdily síť tunelů pod pyramidou Slunce. V megalitu K2 je vidět oválný předmět, možná krystal.

Citliví jedinci mohou vnímat energie pomocí kyvadel a virgulí. Podobnou zkušenost má mnoho návštěvníků bosenského údolí pyramid.

Tekoucí voda nad kovovým předmětem může vytvářet potencionální energii. Fyzika to formuluje jako pohyb těles v tíhovém poli Země. Zákony tíhového pole znali dávní stavitelé pyramid již před mnoha tisíci lety. Místa budoucích staveb si pečlivě vybírali. Důležitým prvkem byla podzemní voda a rudná ložiska.

Megalit K2 v labyrintu Ravne.

Léčivá síla bosenských pyramid

Pobyt v podzemním labyrintu Ravne je bezpečný a příznivý pro lidský organizmus. Budete se pohybovat v přirozeném magnetickém poli Země s frekvencí 7,8 Hz. Tento kmitočet se nazývá Schumannova rezonance, která je prospěšná pro všechno živé. Dnešní moderní svět rezonuje na vysoké úrovni až 15 Hz, která je pro člověka nepřirozená.

Podzemní chodby pod bosenskou pyramou Slunce.

V chodbách pod pyramidou Slunce byla naměřena vysoká hodnota vzdušných negativních iontů až 43.000 iontů/cm3. Podle lékařů, již desetiminutový pobyt v prostředí se zápornými ionty je velkým přínosem pro lidský organizmus. Opakovaný pobyt v labyrintu Ravne příznivě působí na dýchací potíže.

Již hodinový pobyt v podzemním labyrintu Ravne sníží hladinu cukru v krvi. Test prováděl časopis WM magazín.  Výsledek testu byl překvapením. Jirka – před vstupem do labyrintu: 7,8; po pobytu v Ravne: 5,1 mmol/l. Karel – před vstupem do labyrintu: 10,5; po pobytu v Ravne: 5,7 mmol/l.  Ideální hladina cukru je 4 až 5, normální do 5,6; víc jak 7 mmol/litr krve je signálem pro nemoc nazývanou cukrovka.

Letní slunovrat na pyramidě Slunce.

Bosenské pyramidy v roce 2016

Na vrcholu pyramidy Slunce se konají ve významné dny slunovratu slavnosti, na které přijíždí lidé z celého světa. V tomto roce nastane změna. Státní zastupitelství podalo stížnost a s největší pravděpodobností budou všechny akce na vrcholu pyramidy zakázány.

Nadace zakoupila pozemky v okolí labyrintu Ravne. Při úpravách terénu pro budoucí cestu byl objeven nový vstup do podzemí. Místo dostalo název Ravne 2. Na pozemcích vzniká archeologický park. Slavnost letního Slunovratu se bude pravděpodobně poprvé odehrávat v lokalitě Ravne 2.

Bosenské pyramidy můžete navštívit sami, nebo s WM magazínem. Během roku pojedeme do Visoka několikrát. Během tří dní uvidíte všechny pyramidy, několikrát navštívíme labyrint Ravne a mnohem víc, nad rámec běžných prohlídek. Cesty a expedice do Bosny a na další na zajímavá místa pořádá náš klub cestovatelů Nový cestovatel z.s. Termíny cesty najdete na webové stránce www.novycestovatel.cz/aktualni-cesty

Novy cestovatel, Dr. Osmanagic a Goran Karan.

Zajímavé setkání s Goranem…

Po přednášce jsme společně se Samem Osmanagichem navštívili vystoupení známé chorvatské hudební skupiny Goran Karan. Hudba vám po chvíli navodí atmosféru prosluněného jadranského pobřeží, pohodu a klid.

Po našem příchodu se stala zajímavá událost. Z neznámých příčin zkolabovala elektrika. Kapela byla bez proudu, zesilovače a mikrofony přestaly fungovat. Goran problém vyřešil profesionálně. S úsměvem přivítal S. Osmanagiche a energii bosenských pyramid. Druhou polovinu vystoupení hrál a zpíval bez podpory moderní elektroniky. Byl to unikátní a profesionální výkon. Gratuluji.

Po vystoupení jsme byli pozvaní na společnou večeři v centru Prahy. Goran se svou kapelou i Sam se svými pyramidami jsou příjemní a pracovití lidé. Mají náš obdiv. Dnešní večer jsme zakončili u dobrého českého piva:)

Podle předběžné dohody bude Goran Karan na slavnostech letního slunovratu v Ravne 2. Zde můžete vidět video Garan Koran –  Mali Mula.

Závěrem chci poděkovat všem organozátorům akce: Tomášovi, Jirkovi (překladatel), Ireně a Hance. A všem, co přišli na přednášku. Doufám, že se brzy uvidíme na některé z cest do bosenského údolí pyramid.


Nebaví vás ležet na přeplněné pláži a popíjet předplacené drinky? Pojeďte s námi. Nové cesty a expedice najdete zde. Pro informace a objednávky pište, nebo volejte: info@novycestovatel.cz, Tel: +420 777 770 609 (608)

Nebaví vás ležet na pláži a popíjet předplacené drinky? Chcete zažít víc? Pojeďte s námi.

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *