Mohyla ve Vratnici

vratnica-mohyla-bloky

Královská mohyla ve Vratnici

Asi 4 kilometry od pyramidy Měsíce, v obci Gornja Vratnica byly objeveny dvě mohyly, velká Toprakalija a menší mohyla Dolovi. Toprakalija má kónický tvar a připomíná jednu z mohyl v Anglii.  Podobnost s posvátným kopcem Silbury Hill ve Witshire je očividná, tvrdí bosenští průvodci. Anglická je pravděpodobně hliněná, zdejší je poskládaná z velkých kamenných bloků spojených hliněnou vrstvou. Tyčí se 32 metrů nad úrovní místní komunikace.

Zdejší pískovcové bloky jsou údajně uměle vyrobené metodou geopolymerizace. Největší doposud vykopané mají hmotnost 20 tun. Pravidelné obdélníkové bloky jsou dvouvrstvé. Podle analýzy se skládají z horní tvarované vrstvy silné 8 – 10 centimetrů. Síla spodní vrstvy je 50 – 55 centimetrů. Příroda dvouvrstvé bloky nedělá.

vratnica-mohyla-bloky-geopolymer

Přístupové terasy

Jak se vyráběly dvacetitunové bloky před tisíci lety? Podle Dr. Osmanagiche použili dávní stavitelé místní pískovec a jako pojivo použili jílovitou hlínu, které je v okolí dostatek. Hlínu rozdrtili, smíchali s vodou a zahřáli na 400 stupňů Celsia. Takové teploty dosáhnete obyčejným ohněm.

Nemohu se ubránit doplňující poznámce k výrobě geopolymerů. Shodou okolností na Zlínské fakultě vznikl v roce 2008 nový obor – geopolymerní inženýrství. Výuka tohoto nového zaměření v rámci studijního oboru Inženýrství polymerů měla probíhat výhradně v anglickém jazyce a jako hostující profesor zde měl působit i Joseph Davidovits. Jeho knihu Nové dějiny pyramid možná znáte. Popisuje v ní převratný objev výroby umělých bloků použitých při stavbě pyramid v Gíze.

Co je geopolymer? Prakticky jakýkoli kámen lze vytvořit uměle, a to s takovou dokonalostí napodobení, že je od přírodního rozlišitelný jen velmi specializovanou analýzou. Z dnešního pohledu jde o technologii, která využívá dostupných přírodních zdrojů (vápenec, voda, jíl, soli) k výrobě „geopolymerického betonu“.

vratnica-mohyla-terasa

Během několika hodin lze vyrobit beton s velkou mechanickou pevností. Takto vyrobené stavební prvky – geobetonové bloky – jsou amorfní, vykazují jen minimální výskyt krystalických látek a mají řadu překvapivých vlastností:

• Nejsou rozpustné ve vodě (přetrvají beze změn i tisíce let);
• nehoří ani nevytvářejí zplodiny (z pohledu dnešních ekologických norem);
• odolají teplotám kolem 1000°C, (na rozdíl od betonu, který se při teplotách nad 300°C začíná rozpadat) přečkají tedy beze změn i největší přírodní katastrofy;
• tepelná vodivost se podle druhu a množství plniva různí, samotný polymer má velmi nízkou teplotní vodivost (to dokazuje i tepelné snímkování pyramid v Bosně, které jsou „teplejší“ než okolní hornina),
• pevnost v tlaku tohoto typu betonu je mezi 10 – 60 MPa a zde záleží i na druhu přípravy, (vibrování připravené směsi, teplotě, při které reakce proběhla. Čím vyšší teplota, tím vyšší pevnost.).

Filmový dokument Mohyla ve Vratnici zde

Geopolymer ve Vratnici

Byly kamenné bloky pro stavbu pyramid v bosenském Údolí pyramid vyrobeny uměle? Na tuto otázku dodnes není jasná odpověď. Přitom by stačilo provést rekonstrukci takové výroby.

vratnica-vrt

Podzemní komory

Geologické jádrové vrty provedené v roce 2009 potvrdily duté prostory v nitru mohyly ve Vratnici. V hloubce 54 až 56 metrů je „betonová“ (pevná) konstrukce, snad by to mohl být strop nad komorou. V hloubce 56 – 59 metrů je dutý prostor, podzemní komora (dutina). Pod ní, v hloubce 59 – 61 metrů jsou „betonové“ základy. Nejspodnější vrstvu v hloubce 61 až 70 metrů tvoří přírodní pískovcové vrstvy. Z toho vyplývá, že až do hloubky cca 61 metrů sonda prokázala přítomnost jiného materiálu, než který je v hloubce 61 metrů, kde byl indikován původní přírodní pískovec.

vratnica-energie

Energie královské mohyly

Na vrcholu mohyly byly v roce 2011 naměřeny elektromagnetické vlny 30 kHz. Profesor Dr. Ljubo Ristovski a vědec Goran Marjanovic z Bělehradu pak vypočítali vlnovou délku, které je přibližně 10 kilometrů. Jedná se o velmi dlouhé vlny, VLF. Monitorování EM polí trvalo 3 dny a probíhalo v celém bosenském Údolí pyramid. Na pyramidě Slunce, Měsíce, Lásky a Země, stejně i ve Vratnici. Největší přírodní zdroje záření mají vlnovou délku pouze 1 metr! To je, podle odborníků, důkaz, že mohyla ve Vratnici, ani ostatní pyramidy nejsou přirozené kopce.

Mnoho badatelů spekuluje o tom, že pyramidy jsou ve skutečnosti jistým druhem umělé antény používané pro odesílání a přijímání informací. Někde na vnitřní straně pyramid musí být zdroj generující elektromagnetické záření o frekvenci 30 kHz. Vědci se shodují v tom, že tam musí být nějaký druh generátoru EM pole a vysílací anténa. K emisi záření 30 kHz by anténa (ve formě klasického dipólu) musela mít alespoň ¼ velikosti vlnové délky, v případě pyramidy Slunce by to bylo 2,5 km (10 km/4).

V armádě existují přístroje, které fungují na této frekvenci. Používají se hlavně pro komunikaci s ponorkami a využívají je i satelitní radary. Pásmo VLF – 10 – 100 m – je ovšem naprosto nevhodné k přenosu hlasu nebo velkého množství informací; slouží například k vysílání signálu, kterým se nastavují radiobudíky nebo hodiny. Frekvence mezi 30 a 150 kHz se používají pro rádiovou komunikaci s astronauty.

Existence energetického paprsku vycházející z kuželovitého kopce ve Vratnici se stává turistickou atrakcí.

– Jiří Matějka –

  

Mohlo by se vám líbit...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *