Lačnovská anomálie

11_08-lacnov0

Lačnovská gravitační anomálie

Zdá se, že u obce Lačnov v Přešovském okrese neplatí gravitační zákon. Nezabrzděná auta tam, na místo z kopce, jedou opačně, nahoru do kopce. Mnoho lidí je přesvědčeno, že nejde o optický klam.

Na obyčejný kopec před vesničkou Lačnov upozornili místní lidé. Tvrdí, že s ním není něco v pořádku. Předměty se zde nekutálejí dolů, ale do kopce. Vyzkoušeli jsme to, a skutečně – odbrzděné auto začalo couvat až na vrchol kopce. Vyzkoušeli si to i kolemjedoucí řidiči a nechtěli věřit svým očím. Podle jejich slov je jakási síla tlačila do kopce. Zdá se to neuvěřitelné.

11_08-lacnov2

(Oko vidí cestu kleající dolů, do zatáčky. Ve skutečnosti je zatáčka dole – nahoře, výš než stojí fotograf)

Kde je nahoře, a kde dole?

První měření prováděla učitelka a dva studenti ze stavební průmyslovky v Prešově. Ani oni nedovedli vysvětlit, proč plně naložené auto jede do kopce a navíc zrychluje. Měřením potvrdili asi 4% stoupání. Na délce 113 metrů je převýšení několik metrů. Podle jejich slov je to nepochopitelné, ale auto jelo nahoru do kopce. Později školní měření dementovali s tím, že se spletli. Při zápisu, pod optickým dojmem, zaměnili znaménka plus a mínus.

Anomálie u Lačnova se dá vysvětlit třemi způsoby:
Může jít o gravitační poruchu, poruchu v geomagnetickém poli, nebo o optický klam.

Zvláštní kopec přitahuje mnoho zvědavců, kteří si místo, kde se jakoby zbláznila gravitace, chtějí vychutnat na vlastní kůži. Podobná místa jsou i jinde na světě. Do řeckého městečka Lifidra posílají zájezdy cestovní kanceláře, aby lidé mohli pozorovat, jak auta samovolně jezdí do kopce.

Dalšími magickými místy s takovou vlastností jsou Mystery Spot v Kalifornii u Santa Cruz, v Oregonu – tzv. Oregonský vortex, Japonsku a Kanadě, a také 30 km od Říma v místě nazvaném Hlava světa.

Jaká je to gravitační anomálie? Projevuje se stále, nebo jen někdy, či její intenzita kolísá? A co ji vlastně způsobuje? Když Newtonovi odpočívajícímu v sadě spadlo na hlavu jablko, nikdo nečekal, že jím definovaný gravitační zákon bude mít nějaké výjimky. Že voda teče do kopce a předměty se kutálejí nahoru, můžete vidět na vlastní oči. Je tohle vůbec možné?
Podle vědců nejde o gravitační anomálii, ale jedná se o optický klam. Krajina kolem kopce, zahnutý horizont, způsob růstu stromů – to vše způsobuje, že místo stoupající silnice vidíme klesání.

11_08-lacnov4

Test časopisu WM magazín

Jak to tedy s Lačnovskou anomálií je? WM magazín provedl koncem léta 2013 vlastní test. Bude odbrzděný automobil tlačen neznámou silou do kopce? Místo „dole“ v zatáčce jsme označili jako bod A, a místo „nahoře“ na horizontu, jako bod B.

Teď se díváte dolů, k bodu A. Když půjdete krokem, vycítíte, že tady něco není v pořádku. Místo lehkého pohybu ze svahu, máte pocit, jako když jdete do kopce.

Redakce WM magazínu provedla další testy. Viděli jsme, jak voda teče do kopce, plastová láhev a balón se kutálejí také nahoru, do kopce (k bodu B). Může to být pouhý optický klam?

11_08-lacnov3

(dole v zatáčce je ve skutečnosti vyšší nadmořská výška, než tam, kde stojím)

Zatáčka, kterou uvidíte dole pod kopcem, je v nadmořské výšce 762 metrů (bod A). Z tohoto místa budeme během jízdy k bodu B sledovat skutečně naměřenou nadmořskou výšku. Test s odbrzděnými auty jsme prováděli poprvé v roce 2013, podruhé pak o rok později.

Když stojíte na horizontu (B) a sledujete pohyb aut, tak nevěříte vlastním očím. Dva a půl tunové auto se pomalu bez zařazené rychlosti rozjíždí do kopce, nahoru k vám.

Během pohybu vozidla jsme sledovali nadmořskou výšku pomocí GPS přístroje. Při rozjezdu auta, „dole“ v zatáčce (A), byla nadmořská výška 762 metrů nad mořem. Po dojezdu „nahoru“, na horizont (B), byla naměřena nadmořská výška 754 metrů. Z toho vyplývá, že redakční auta jela ve skutečnosti z kopce, ne do kopce!

Prováděli jsme měření sklonu silnice vodováhou. Měření potvrdilo klesání silnice z bodu A, tam „dole“ v zatáčce, do bodu B „nahoře“.

Gravitační anomálie u slovenské vesnice Lačnov je podle našeho měření pouhý optický klam. Nebo se mýlíme?

11_08-lacnov5

Na Zemi existuje mnoho míst s gravitačními anomáliemi. Podobné místo je na Filipínách, kde v televizní reportáži ukazovali, jak po silnici obklopené lesem se pohybovali cyklisté bez šlapání do kopce či auta s vypnutým motorem i malé autobusy údajně jely do kopce. Po zemi do kopce kutálely prázdné láhve. Naopak z kopce cyklisté jedoucí bez šlapání zastavovali.

Na našem území můžete vidět podobné jevy například na silnici u Moravské Třebové, nedaleko osady Kačerov v Orlických horách, na silnici z Litoměřic do Ústí nad Labem (okolo Hlinné a Tlučné, před zatáčkou směřující k odbočce na Lbín), mezi Českým Dubem a Hodkovicemi nad Mohelkou (v polovině cesty na silnici č. 278, mezi odbočkou na Bohdánkov a Horním Vlčetínem). Gravitační anomálie existuje také na severní straně Sněžky.

Takovéto chování těles je vysvětlováno nejrůznějšími způsoby. Za samovolnou jízdou automobilů do kopce je prý zvláštní skladba podloží, zejména zvýšený obsah železa a tedy působené magnetického pole. Jak však vysvětlit kutálení „nemagnetických“ plastikových lahví, které je zachyceno na videu z Lačnova, nebo skleněných lahví na Filipínách? Odborníci tvrdí, že nejde o gravitační anomálii, ale o pouhý optický klam.

11_08-lacnov6

Na obrázku vidíte, že jdeme dolů. Ve skutečnosti jdeme nahoru – do kopce!

Druhý test časopisu WM magazín

Pokud podivné chování těles není způsobeno magnetickým podložím, pak zůstává otázka, co je příčinou? Může být v těchto místech pozměněno gravitační pole? Zemská gravitace musí působit stejně na kovové auto, tak na plast, nebo vodu ve vodováze. Zemská gravitace působí i na elektromagnetické signály.

Při našem prvním testu „Lačnovské gravitační anomálie“ se auto, stejně tak plast a voda, pohybovalo opticky do kopce. Viděli jsme to všichni! Uvidíte to i vy, pokud se tam pojedete podívat. V roce 2013 jsme prováděli měření výšky bodu A a B pomocí přístroje GPS, které nám potvrdilo, že lačnovská anomálie je optický klam. Pokud by zde nějaká gravitační odchylka existovala, pak musí stejným způsobem deformovat elektromagnetické signály.

Jak pracuje GPS? Princip GPS spočívá v tom, že se měří vzdálenost od jednotlivých satelitů. Ta vzdálenost se měří pomocí doby, kterou urazí elektromagnetický signál od satelitu k přijímači. Přesnost měření času musí být v řádu nanosekund, aby byla přesnost vzdálenosti v metrech. Elektromagnetický signál se šíří rychlostí světla, čas v nanosekundách, satelit se pohybuje rychlostí 10km/s.
Redakční měření výšek u Lačnova nebylo nijak ovlivněno gravitační odchylkou. Dokazují to naše kontrolní měření v bodech A, B i na vzdálenějším úseku silnice, které odpovídalo viditelnému sklonu. Lačnovská anomálie je pouhý optický klam.

11_08-lacnov7

Noční test „Lačnovské gravitační anomálie“

S naším tvrzením, že jde pouze o optický klam, nesouhlasí mnoho čtenářů. V roce 2014 jsme se rozhodli pro druhou návštěvu Lačnova. Při cestě na veletrh v Košicích jsme podruhé zkoumali anomálii ve dne, a poprvé snad jako jediní, také v noci.

Za denního světla jsme mnohem podrobněji zdokumentovali silnici v úseku bodů A a B. Skutečností je, že pokud stojíte na pozici B, pak se díváte směrem dolů, k bodu A, odkud se auto bez zařazené rychlosti pohybuje do kopce, směrem k vám. Rychlý test GPS potvrdil již dříve naměřené hodnoty, bod A je ve skutečnosti nahoře a bod B dole.
I přes měření GPS vám přesto zůstává rozum stát, mozek stávkuje, a vy nevěřícně kroutíte hlavou – kde je nahoře a kde dole?

11_08-lacnov1

O pár dní později, při cestě z Košic, jsme navštívili Lačnov za tmy. Bylo bezvětří, obloha plná hvězd. Pomalu jsme projížděli úzkou cestou a hledali správný úsek. Několikrát se nám zdálo, že je to právě zde, ale nebylo. V paměti jsem měl zafixovanou levotočivou zatáčku „dole“, přesto jsme ji nenašli. Nezbývalo, než zajet až do vesnice, otočit se a pomalu, podle známých orientačních bodů dál hledat.

Nakonec jsme zastavili správně, přesně na bodu B. Silné reflektory auta nasvítili silnici před námi, silnici směřující k bodu A. Vystoupili jsme z auta a pozorovali levotočivou zatáčku před námi, která byla tentokrát viditelně výš, než naše pozice. Překvapení bylo velké. Dopoledne jsem nebyl daleko od toho uvěřit, že zatáčka je skutečně dole. Nyní, v noci, vidíme opačnou situaci. Co bylo ve dne dole, je dnes v noci nahoře.

Provedli jsme základní testy s balónem a míčky. Tentokrát se kutáleli správným směrem, z kopce dolů, do bodu B.
Nezbývá mi nic jiného, než znovu konstatovat, že „Lačnovská gravitační anomálie“ je pouhý optický klam. Nebo se mýlím?

11_08-lacnov8

Pochybnosti

Celé roky přemýšlím o unikátním optickém jevu u Lačnova. Viděl jsem to já, bylo tam dalších mnoho s námi. Viděli to lidé, kteří o tom nikdy neslyšeli. Při poslední návštěvě jsem do široka obcházel celý úsek ze strany. Ze spodní strany jsem pozoroval levotočivou zatáčku a celý úsek ze vzdálenosti víc jak 300 metrů. Zatáčka A byla vidět dole a bod B nahoře(?).
Znovu přemýšlím o elektromagnetismu a fungování navigačních přístrojů GPS. V GPS se měří čas pomocí atomových hodin, které jsou na gravitaci nezávislé. Celý výpočet zeměpisné délky a výšky je programová záležitost. Navíc, pozice zaměřeného objektu je vypočítána na základě idealizovaného (referenčního) tvaru Země – tvaru dokonalé koule. Víme, že tvar Země vypadá ve skutečnosti jako „bramboroid“. Žádný dokonalý tvar. Proto nemůže být ani přesné měření pozice GPS.

Měření zeměpisné výšky u Lačnova pomocí přístrojů GPS nemůže odpovídat skutečnosti. Při redakčním testu jsme naměřili výšky, které neodpovídají skutečnosti místa v daném čase.

Co se týká gravitačních anomálií, odborníci neví, jak je vysvětlit. Projevují se stále, nebo jejich intenzita kolísá? Gravitační síly jsou nejslabší ze 4 základních fyzikálních interakcí, a přesto jsou to ony, které určují strukturu galaxií, hvězd i planety Země.

Gravitací se zabývá věda gravimetrie. Fyzikální podstatou gravimetrie je Newtonův gravitační zákon. Předpokládá se, že kyvadlové hodiny půjdou v místě se sníženou gravitací pomaleji než na povrchu Země a že v místě s nulovou gravitací nepůjdou vůbec. To má logiku. Pokud spustíte kyvadlové hodiny u Lačnova, přizpůsobí se gravitační anomálii.

Čas a prostor

Čas a doba, mají velký význam pro lidskou činnost. Čas jedné události určuje okamžik události na časové ose. Doba měří časovou vzdálenost mezi dvěma událostmi, rozdíl mezi časy dvou událostí. Čas se dá také definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí – je podstatnou složkou struktury vesmíru. Atomový čas GPS je lidmi idealizovaná (referenční) doba každého měření. Jinak to není ani možné, než vše programově nastavit.

Vrátíme se zpět do Lačnova. Jak prokázat, že zdejší gravitační anomálie je skutečností? Domnívám se, že budou nutná další měření. Měření založená na čase a době.

Nový test lačnovské anomálie
Pokud vás to zajímá, vemte sebou do Lačnova staré kyvadlové hodiny a měřte čas v místě anomálie, nebo někde mimo ni. Bude to chtít hodně času a preciznosti. Možná by dobře posloužil také starý mechanický budík. Je sice sestrojen z kovu, a mohl by se kutálet „do kopce nahoru“ – ale co je důležité – čas bude ukazovat přesně.

Jiří Matějka

 

Mohlo by se vám líbit...

komentáře 2

  1. Květoslava napsal:

    Stejná se vyskytuje v Polsku u města Bialsko-Biala, na kopci jménem Źar. Je to neuvěřitelné a určitě to není optický klam. Když jsme to místo hledali, tak v dolní zatáčce auto samo zrychlilo a cyklisté před námi do kopce nešlapali. Před horní zatáčkou se otočili a s kopce dolů museli šlapat. S autem bylo totéž, v dolní zatáčce jsme vypnuli motor a auto se samo rozjelo a nahoře se samo zastavilo. Bylo to na úbočí kopce na části jedné ze serpentin. Poprvé má člověk pocit, že se zbláznil, ale byli jsme tam 4x a pořád to stejně funguje, jen podruhé už to není takový šok. Pokud chcete přesný popis jak se tam dostat, pošlu ho mejlem.

  2. martin_t napsal:

    je to urcite iba opticky klam. Porovnanie vysok prostrednictvom GNSS (ci uz GPS, Glonass,…) jednoznacne potvrdilo, ze zakruta (bod A) ma vacsiu nadmorsku vysku ako bod B, rovnako to potvrdil aj smer bubliny vo vodovahe, ci meranie prevyseni nivelacnym pristrojom. Ak sa tam redakcia bude chystat este niekedy, nech oslovia geodetov (ale nie stredoskolskych), zoberu aj gyroteodolit, GNSS pristroje a vykonaju presnu observaciu a urcia absolutnu polohu vybranach bodov (PPP). Zaroven nech zmeraju tiaz v danej lokalite. Mame pre danu oblast namodelovany kvazigeoid?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *